Stek Den HaagStek – stichting voor stad en kerk – in Den Haag wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

Stek werkt primair in opdracht van de Protestantse Kerk en Diaconie (PKN) in Den Haag.

Bij Stek werken ongeveer 45 betaalde en 800 onbetaalde medewerkers op locaties en in uiteenlopende projecten rond armoede, ongedocumenteerden en vluchtelingen, straatpastoraat, ouderenwerk, (kerkelijk) opbouwwerk en in projecten rond communicatie over zingeving en geloven. In 2014 bestaat Stek 10 jaar.

Kijk voor meer info op www.stekdenhaag.nl/

Geen reacties meer mogelijk.