Het straatpastoraat besteedt aandacht aan mensen die op straat leven of daar een groot deel van hun tijd doorbrengen: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen en andere sociaal kwetsbaren. Zij kunnen voor een goed gesprek en geestelijke ondersteuning terecht bij de straatpastors Klaas Koffeman (tel. 06 5589 5582) en Mariette Brekelmans (06 250 251 20).

Elke vrijdagmiddag is er in de Vincentius’Hof bij het Stadsklooster, Westeinde 101-A, om 17.00 uur een kapelviering en om 18.00 uur een warme maaltijd.

Kijk voor meer info op: www.straatpastoraatdenhaag.nl

Geen reacties meer mogelijk.